Drodzy przyjaciele z młyna, jesteśmy do waszej dyspozycji codziennie przez e-mail lub telefonicznie pod numerem +49 65979 28203.
Prosimy o pozostawienie wiadomości i numeru telefonu na skrzynce pocztowej. Odpowiadamy na rezerwacje i zapytania przez e-mail w ciągu 24 godzin. Historyczny młyn wodny zostanie ponownie otwarty 27 marca 2024 r. po przerwie zimowej.

Polityka anulowania

Ankündigung
Am 21.05.2024 bleibt die Historische Wassermühle für einen Tag geschlossen. Am 22.05.2024 sind wir wieder wie gewohnt für Euch da.

Prawo odstąpienia od umowy
Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub osoba trzecia wskazana przez użytkownika, która nie jest przewoźnikiem, przejęła lub weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Mariette Spohr GmbH, Mühlenstraße 1, 54587 Birgel, Niemcy, info@moulin.de, telefon: +49 6597/92820, faks: +49 6597/9282-149) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje cofnięcia zezwolenia

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa). ), do natychmiastowego zwrotu, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu, że towary zostały zwrócone, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Użytkownik musi zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, właściwości i funkcjonowania towarów.

Przykładowy formularz anulowania

(W przypadku chęci odstąpienia od umowy należy wypełnić i odesłać niniejszy formularz).

- Do Mariette Spohr GmbH, Mühlenstraße 1, 54587 Birgel, Niemcy, info@moulin.de, Fax: +49 6597/9282-149

- Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących produktów
Towary (*)/świadczenie następującej usługi (*)

- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Polityka anulowania utworzona za pomocą edytora tekstów prawnych Trusted Shops we współpracy z Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.