Drodzy przyjaciele z młyna, jesteśmy do waszej dyspozycji codziennie przez e-mail lub telefonicznie pod numerem +49 65979 28203.
Prosimy o pozostawienie wiadomości i numeru telefonu na skrzynce pocztowej. Odpowiadamy na rezerwacje i zapytania przez e-mail w ciągu 24 godzin. Historyczny młyn wodny zostanie ponownie otwarty 27 marca 2024 r. po przerwie zimowej.

Ochrona danych

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest:
Mariette Spohr
Droga młyńska 1
54587 Birgel
Niemcy
+49 6597/92820
info@moulin.de

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo informujemy o sposobie postępowania z Państwa danymi.

1. dostęp do danych i hostingu

Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przy każdym wejściu na stronę internetową serwer internetowy tylko automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych i żądającego dostawcę (dane dostępu) oraz dokumentuje dostęp.

Te dane dostępu są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i poprawy naszych usług. Służy to realizacji celu art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w zakresie prawidłowego przedstawienia naszej oferty, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście wyważenia interesów. Wszystkie dane dostępowe są usuwane najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie.

Usługi hostingowe za pośrednictwem dostawcy zewnętrznego
W ramach przetwarzania w naszym imieniu, dostawca zewnętrzny świadczy w naszym imieniu usługi hostingu i wyświetlania stron internetowych. Wszystkie dane zbierane w trakcie korzystania z niniejszej strony internetowej lub w udostępnionych w tym celu formularzach w sklepie internetowym opisanym poniżej są przetwarzane na jego serwerach. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się tylko w ramach wyjaśnionych tutaj.

Ten usługodawca znajduje się na terenie kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. zbieranie i wykorzystywanie danych w celu realizacji umowy, kontaktu i założenia konta klienta

Zbieramy dane osobowe, jeśli dobrowolnie nam je podasz w ramach zamówienia lub podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dane w tych przypadkach są nam potrzebne do realizacji zamówienia lub obsługi kontaktu i bez ich podania nie można wysłać zamówienia lub kontaktu. O tym, jakie dane są zbierane, można przekonać się z odpowiednich formularzy wejściowych. Podane przez Ciebie dane wykorzystujemy zgodnie z art. 6 par. 1 S. 1 lit. b DSGVO w celu przetwarzania umów i Państwa zapytań.
O ile wyrazili Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. DSGVO poprzez podjęcie decyzji o otwarciu konta klienta, będziemy wykorzystywać Państwa dane w celu otwarcia konta klienta.
Po zakończeniu realizacji umowy lub usunięciu konta klienta Państwa dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykraczającego poza to wykorzystania danych, które jest dozwolone przez prawo i o którym informujemy w niniejszym oświadczeniu. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości na opisaną poniżej opcję kontaktową lub poprzez przewidzianą do tego celu funkcję na koncie klienta.

3. transfer danych

W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 par. 1 S. 1 lit. b DSGVO, przekazujemy Państwa dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to niezbędne do dostarczenia zamówionego towaru. W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybiorą Państwo w procesie zamówienia, przekażemy zebrane w tym celu dane płatnicze instytucji kredytowej, której zlecono dokonanie płatności, oraz ewentualnie dostawcom usług płatniczych zleconych przez nas lub wybranemu serwisowi płatniczemu. W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych również sami gromadzą te dane, jeśli założysz u nich konto. W takim przypadku podczas składania zamówienia należy zalogować się do dostawcy usług płatniczych za pomocą danych dostępowych. W tym zakresie obowiązuje polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

4. e-mail newsletter

Reklama e-mailowa z zapisem na newsletter
Jeśli zarejestrują się Państwo w celu otrzymywania naszego newslettera, wykorzystamy dane wymagane w tym celu lub odrębnie podane przez Państwa, aby regularnie wysyłać Państwu nasz newsletter drogą elektroniczną na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

Wypisanie się z newslettera jest możliwe w każdej chwili i można tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości na opisaną poniżej opcję kontaktową lub poprzez link podany w tym celu w newsletterze. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Twój adres e-mail z listy odbiorców, chyba że wyraźnie wyraziłeś zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wykraczającym poza to, co jest dozwolone prawem i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

Newsletter jest wysyłany w ramach przetwarzania w naszym imieniu przez usługodawcę, któremu w tym celu przekazujemy Twój adres e-mail. Ten usługodawca znajduje się na terenie kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5 Pliki cookie i analiza stron internetowych

W celu uatrakcyjnienia wizyty na naszej stronie internetowej oraz umożliwienia korzystania z określonych funkcji, wyświetlania odpowiednich produktów lub w celu badania rynku, na różnych stronach używamy tzw. plików cookies. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnej prezentacji naszej oferty, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście wyważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f GDPR. Cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są ponownie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie). Czas przechowywania można znaleźć w przeglądzie w ustawieniach plików cookie w przeglądarce internetowej. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniu plików cookies i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem, w jaki zarządza ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, jak można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Można je znaleźć dla poszczególnych przeglądarek pod następującymi linkami:

Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™
Jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Wykorzystanie Google (Universal) Analytics do analizy stron internetowych
O ile wyrazili Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 (1) ust. 1 lit. a DSGVO, ta strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics w celu analizy strony internetowej. Usługa analizy internetowej jest świadczona przez Google Ireland Limited, spółkę założoną i działającą zgodnie z prawem Irlandii, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. (www.google.de). Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody umożliwiające analizę korzystania z witryny przez użytkownika, takie jak pliki cookie. Automatycznie zebrane informacje o korzystaniu przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP jest skracany przed przekazaniem w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimowy adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Po zakończeniu celu i zakończeniu korzystania przez nas z Google Analytics, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

O ile informacje są przekazywane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Z aktualnym certyfikatem można zapoznać się tutaj. Na podstawie tego porozumienia między USA a Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Zapobiega to gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny przez użytkownika (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google.

Jako alternatywę dla wtyczki do przeglądarki można kliknąć ten link, aby zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics na tej stronie w przyszłości. W tym procesie na Państwa urządzeniu końcowym umieszczany jest plik cookie opt-out. W przypadku usunięcia plików cookies, użytkownik zostanie ponownie poproszony o wyrażenie zgody.

6. marketing internetowy

Mapy Google
Ta strona internetowa wykorzystuje Google Maps do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Google Maps to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, spółkę założoną i działającą zgodnie z prawem Irlandii, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia(www.google.de). Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty i łatwej dostępności naszych lokalizacji, które przeważają w kontekście wyważenia interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f) GDPR.
Podczas korzystania z Map Google, Google przekazuje lub przetwarza dane dotyczące korzystania z funkcji Map przez osoby odwiedzające stronę internetową, które mogą obejmować w szczególności adres IP i dane dotyczące lokalizacji. Nie mamy wpływu na to przetwarzanie danych.
O ile informacje są przekazywane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Z aktualnym certyfikatem można zapoznać się tutaj. Na podstawie tego porozumienia między USA a Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.
Aby dezaktywować usługę Google Maps i tym samym zapobiec przesyłaniu danych do Google, należy wyłączyć w przeglądarce funkcję Java Script. W takim przypadku nie można korzystać z Map Google lub można z nich korzystać tylko w ograniczonym zakresie.
Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google. Warunki korzystania z Map Google zawierają szczegółowe informacje na temat usługi mapowej.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy pomiędzy osobami wspólnie odpowiedzialnymi zgodnie z art. 26 DSGVO, z którą można zapoznać się tutaj.

Google reCAPTCHA
W celu ochrony przed nadużyciami naszych formularzy internetowych oraz przed spamem, w ramach niektórych formularzy na tej stronie internetowej korzystamy z usługi Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA jest ofertą Google Ireland Limited, spółki założonej i działającej zgodnie z prawem Irlandii z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. (www.google.de). Weryfikując ręcznie wprowadzone dane, usługa ta uniemożliwia automatycznemu oprogramowaniu (tzw. boty) przeprowadzanie nieuczciwych działań na stronie internetowej. Służy to realizacji celu art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony naszej strony internetowej przed nadużyciami oraz bezproblemowej prezentacji naszej obecności w Internecie, które są nadrzędne w kontekście wyważenia interesów.

Google reCAPTCHA wykorzystuje, za pomocą kodu osadzonego na stronie internetowej, tzw. JavaScript, w ramach weryfikacji, metody umożliwiające analizę korzystania z witryny przez użytkownika, takie jak pliki cookie. Informacje zbierane automatycznie o korzystaniu przez Państwa z tej strony internetowej, w tym Państwa adres IP, są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ponadto inne pliki cookie zapisane przez usługi Google w przeglądarce są oceniane przez Google reCAPTCHA.
Żadne dane osobowe nie są odczytywane ani zapisywane z pól wprowadzania danych w danym formularzu.

O ile informacje są przekazywane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Z aktualnym certyfikatem można zapoznać się tutaj. Na podstawie tego porozumienia między USA a Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Należy pamiętać, że może to ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej dla Państwa użytku.

Więcej informacji o polityce prywatności Google można znaleźć tutaj.

Czcionki Google
Na tej stronie internetowej jest zintegrowany kod skryptu "Google Fonts". Google Fonts jest ofertą Google Ireland Limited, spółki zarejestrowanej i działającej zgodnie z prawem irlandzkim z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.(www.google.de). Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie jednolitej prezentacji treści na naszej stronie internetowej, które przeważają nad naszymi interesami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. W tym kontekście nawiązywane jest połączenie pomiędzy używaną przez Ciebie przeglądarką a serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa została odwiedzona przez Państwa adres IP.
O ile informacje są przekazywane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Z aktualnym certyfikatem można zapoznać się tutaj. Na podstawie tego porozumienia między USA a Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google.

7. media społecznościowe

Nasza obecność w sieci na Facebooku, Twitterze, Youtube, Instagramie

Nasza obecność na portalach i platformach społecznościowych służy poprawie aktywnej komunikacji z naszymi klientami i zainteresowanymi. Przekazujemy tam informacje o naszych produktach i trwających promocjach specjalnych.
Podczas odwiedzania naszej obecności online w mediach społecznościowych, Twoje dane mogą być automatycznie zbierane i przechowywane w celu badania rynku i reklamy. Z tych danych tworzone są tak zwane profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. Mogą one zostać wykorzystane na przykład do wyświetlania reklam w ramach platform i poza nimi, które przypuszczalnie odpowiadają Twoim zainteresowaniom. W tym celu na Państwa urządzeniu końcowym z reguły stosowane są pliki cookies. Te pliki cookie przechowują zachowanie odwiedzających i zainteresowania użytkowników. To służy według Art. 6 par. 1 lit. f. DSGVO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnej prezentacji naszej oferty i skutecznej komunikacji z klientami i zainteresowanymi stronami, które przeważają w kontekście równoważenia interesów. Jeśli zostaną Państwo poproszeni przez odpowiednich operatorów platform mediów społecznościowych o zgodę (porozumienie) na przetwarzanie danych, np. za pomocą pola wyboru, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a GDPR.
W zakresie, w jakim wymienione platformy mediów społecznościowych mają siedzibę w USA, zastosowanie mają poniższe przepisy: W przypadku USA obowiązuje decyzja Komisji Europejskiej o adekwatności. Wraca to do Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat dla danej firmy można zobaczyć tutaj.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez oferentów na ich stronach internetowych, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa i możliwości ustawień w tym zakresie w celu ochrony Państwa prywatności, w szczególności opcje opt-out, znajdują się w informacjach o ochronie danych osobowych oferentów, do których linki znajdują się poniżej. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w tym zakresie, możesz się z nami skontaktować.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy pomiędzy osobami wspólnie odpowiedzialnymi zgodnie z art. 26 DSGVO, z którą można zapoznać się tutaj.
Dalsze informacje na temat przetwarzania danych w kontekście odwiedzania fanpage'a na Facebooku (informacje o danych Insights) można znaleźć tutaj.

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Możliwość wyrażenia sprzeciwu (opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de

Twitter: https: //twitter.com/personalization

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

8. opcje kontaktu i Twoje prawa

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa:

 • Zgodnie z art. 15 DSGVO mają Państwo prawo zażądać informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych w zakresie określonym w tym przepisie;
 • Zgodnie z art. 16 DSGVO mają Państwo prawo do niezwłocznego żądania korekty nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • Zgodnie z art. 17 DSGVO mają Państwo prawo zażądać usunięcia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, chyba że dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zabronione.
  • korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
  • wypełnienie obowiązku prawnego;
  • ze względu na interes publiczny, lub
  • jest niezbędna do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 DSGVO, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile
  • dokładność danych jest kwestionowana przez użytkownika;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się jego usunięciu;
  • nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
  • zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 DSGVO;
 • zgodnie z art. 20 DSGVO, prawo do otrzymania Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania ich przekazania innemu administratorowi;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 DSGVO. Z reguły w tym celu mogą Państwo zwrócić się do organu nadzorczego właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w celu uzyskania informacji, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych, jak również cofnięcia udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o bezpośredni kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w naszym nadruku.

Prawo do sprzeciwu
O ile przetwarzamy dane osobowe, jak wyjaśniono powyżej, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście równowagi interesów, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili skorzystać z tego prawa w sposób opisany powyżej. O ile przetwarzanie odbywa się w innych celach, przysługuje Państwu jedynie prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych

Nie dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.


Polityka prywatności stworzona za pomocą edytora tekstów prawnych Trusted Shops we współpracy z Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.