Drodzy przyjaciele z młyna, jesteśmy do waszej dyspozycji codziennie przez e-mail lub telefonicznie pod numerem +49 65979 28203.
Prosimy o pozostawienie wiadomości i numeru telefonu na skrzynce pocztowej. Odpowiadamy na rezerwacje i zapytania przez e-mail w ciągu 24 godzin. Historyczny młyn wodny zostanie ponownie otwarty 27 marca 2024 r. po przerwie zimowej.

AGB

Ogólne zasady i warunki

1. zakres stosowania

Poniższe warunki dotyczą wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Nasz sklep internetowy skierowany jest wyłącznie do konsumentów.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną działa w wykonaniu swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

2. strona zawierająca umowę, zawarcie umowy, możliwości korekty

Umowa kupna jest zawarta z firmą Mariette Spohr GmbH.

Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te przedmioty. Mogą Państwo początkowo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i w każdej chwili przed złożeniem wiążącego zamówienia skorygować swoje wpisy za pomocą udostępnionych i objaśnionych w tym celu w procesie zamawiania pomocy korekcyjnych. Umowa zostaje zawarta w momencie zaakceptowania oferty na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku zamów. Niezwłocznie po wysłaniu zamówienia otrzymasz kolejne potwierdzenie drogą mailową.

3. język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Językiem dostępnym przy zawieraniu umowy jest język niemiecki.

Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy dane dotyczące zamówienia oraz nasze OWU w formie tekstowej. Ze względów bezpieczeństwa tekst umowy nie jest już dostępny przez Internet.

4. warunki dostawy

Do podanych cen produktów mogą zostać doliczone koszty wysyłki. Więcej o ewentualnych kosztach wysyłki dowiesz się w ofertach.

Masz możliwość odebrania zamówienia w Mariette Spohr GmbH, Mühlenstraße 1, 54587 Birgel, Niemcy w następujących godzinach pracy:Według godzin otwarcia: www.muehlebirgel.de/oeffnungszeiten/

5. płatność

W naszym sklepie powszechnie dostępne są następujące metody płatności:

Przedpłaty
Jeśli wybierzesz płatność z góry, przekażemy Ci nasze dane bankowe w osobnym e-mailu i dostarczymy towar po otrzymaniu płatności.

PayPal, PayPal Express
Podczas procesu zamawiania zostaniesz przekierowany na stronę dostawcy internetowego PayPal. Aby zapłacić kwotę rachunku za pośrednictwem PayPal, należy być tam zarejestrowanym lub najpierw się zarejestrować, uprawomocnić się danymi dostępu i potwierdzić nam dyspozycję zapłaty. Po złożeniu zamówienia w sklepie, zwracamy się do PayPal o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona automatycznie przez PayPal zaraz po jej dokonaniu. Dalsze instrukcje otrzymasz podczas procesu składania zamówienia.

Faktura
Kwotę z faktury płacisz po otrzymaniu towaru i faktury przelewem na nasze konto bankowe. Zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania zakupu na rachunek tylko po pomyślnym przejściu kontroli kredytowej.

Płatność gotówką przy odbiorze
Kwotę z faktury płacisz gotówką przy odbiorze.

6. zachowanie tytułu własności

Towar pozostaje naszą własnością do momentu dokonania pełnej zapłaty.

7. szkody transportowe

Jeśli towar zostanie dostarczony z widocznymi uszkodzeniami transportowymi, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie reklamacji do firmy kurierskiej i niezwłoczny kontakt z nami. Niezłożenie reklamacji lub brak kontaktu z nami nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa roszczeń prawnych i ich dochodzenia, w szczególności uprawnień z tytułu rękojmi. Pomagają one jednak w tym, abyśmy mogli dochodzić własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportu.

8 Gwarancja i poręczenia

O ile poniżej nie uzgodniono wyraźnie inaczej, obowiązują ustawowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za wady.
W przypadku towarów używanych obowiązuje następująca zasada: jeżeli wada wystąpi po upływie jednego roku od dostawy towaru, roszczenia z tytułu wad są wykluczone. Wady powstałe w ciągu jednego roku od dostawy towaru mogą być reklamowane w ustawowym terminie przedawnienia wynoszącym dwa lata od dostawy towaru.
Powyższe ograniczenia i skrócenie terminów nie dotyczą roszczeń opartych na szkodach wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pełnomocników
– w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia
– w przypadku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków, jak również zamiaru popełnienia oszustwa
– w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganie partner umowy może regularnie powoływać się (obowiązki kardynalne).
– w ramach przyrzeczenia gwarancji, o ile zostało to uzgodnione lub
– w zakresie, w jakim otwarty jest zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.
Informacje o ewentualnych dodatkowych gwarancjach i ich dokładnych warunkach można znaleźć przy produkcie oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

9. odpowiedzialność

W przypadku roszczeń wynikających ze szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub osoby działające w naszym imieniu, zawsze ponosimy odpowiedzialność bez ograniczeń
– w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia
– w przypadku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków
– w przypadku przyrzeczeń gwarancyjnych – w zakresie, w jakim zostały uzgodnione, lub
– w zakresie, w jakim otwarty jest zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.
W przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, których wypełnienie jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (obowiązki kardynalne), spowodowanego lekkim zaniedbaniem z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli prawnych lub osób działających w zastępstwie, wysokość odpowiedzialności jest ograniczona do szkody przewidywalnej w momencie zawarcia umowy, której wystąpienia należy się spodziewać w sposób typowy.
W przeciwnym razie roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

10. rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (ODR), którą można znaleźć tutaj. Nie mamy obowiązku ani chęci uczestniczyć w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

11. ochrona małoletnich

Jeśli zamówienie obejmuje towary, których sprzedaż podlega ograniczeniom wiekowym, zapewnimy, że wiek klienta nie zostanie przekroczony poprzez zastosowanie wiarygodnej procedury obejmującej weryfikację tożsamości i wieku.
sprawdzenie wieku w celu zapewnienia, że Zamawiający osiągnął wymagany minimalny wiek. Dostawca wyda towar dopiero po przeprowadzeniu kontroli wieku i tylko osobiście klientowi.


Ogólne warunki handlowe stworzone za pomocą edytora tekstów prawnych Trusted Shops we współpracy z Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.