Kære møllevenner, vi står i øjeblikket til rådighed for jer dagligt via e-mail eller telefon på +49 65979 28203.
Læg venligst en besked og dit telefonnummer på postkassen. Vi besvarer bookinger og forespørgsler via e-mail inden for 24 timer. Den historiske vandmølle åbner igen den 27. marts 2024 efter vinterpausen.

AGB

Generelle vilkår og betingelser

1. anvendelsesområde

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle bestillinger, der foretages via vores online shop. Vores online shop henvender sig udelukkende til forbrugere.

En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retlig transaktion med henblik på formål, som overvejende hverken kan henføres til hans eller hendes erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed. En iværksætter er en fysisk eller juridisk person eller et retsevnefuldt partnerskab, som ved indgåelse af en retshandel handler som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed.

2. kontraherende part, indgåelse af kontrakten, korrektionsmuligheder

Købsaftalen er indgået med Mariette Spohr GmbH.

Ved at placere produkterne i webshoppen giver vi et bindende tilbud om at indgå en kontrakt om disse varer. Du kan i første omgang lægge vores produkter uforpligtende i indkøbskurven og til enhver tid korrigere dine angivelser, inden du afgiver din bindende ordre, ved hjælp af de korrektionshjælpemidler, der er stillet til rådighed og forklaret til dette formål i ordreprocessen. Kontrakten indgås, når du accepterer tilbuddet om de varer, der er indeholdt i indkøbskurven, ved at klikke på bestillingsknappen. Umiddelbart efter at du har sendt din bestilling, modtager du en ny bekræftelse pr. e-mail.

3. kontraktsprog, lagring af kontrakttekst

Det sprog, der er tilgængeligt for indgåelse af kontrakten, er tysk.

Vi gemmer kontraktteksten og sender dig bestillingsdataene og vores generelle forretningsbetingelser i tekstform. Af sikkerhedshensyn er kontraktens tekst ikke længere tilgængelig via internettet.

4. leveringsbetingelser

Forsendelsesomkostninger kan blive tilføjet til de viste produktpriser. Du kan få mere at vide om eventuelle forsendelsesomkostninger i tilbuddene.

Du har mulighed for at afhente din bestilling hos Mariette Spohr GmbH, Mühlenstraße 1, 54587 Birgel, Tyskland i følgende åbningstider:I henhold til åbningstider: www.muehlebirgel.de/oeffnungszeiten/

5. betaling

Følgende betalingsmetoder er generelt tilgængelige i vores butik:

Forudbetaling
Hvis du vælger betaling på forhånd, giver vi dig vores bankoplysninger i en separat e-mail og leverer varerne efter modtagelse af betalingen.

PayPal, PayPal Express
Under bestillingsprocessen vil du blive omdirigeret til webstedet for onlineudbyderen PayPal. For at kunne betale fakturabeløbet via PayPal skal du være registreret der eller først registrere dig, legitimere dig med dine adgangsoplysninger og bekræfte betalingsinstruktionen til os. Når du har afgivet ordren i shoppen, beder vi PayPal om at indlede betalingstransaktionen. Betalingstransaktionen gennemføres automatisk af PayPal umiddelbart derefter. Du vil modtage yderligere instruktioner i løbet af bestillingsprocessen.

Faktura
Du betaler fakturabeløbet efter modtagelse af varerne og fakturaen ved bankoverførsel til vores bankkonto. Vi forbeholder os ret til kun at tilbyde køb på regning efter en vellykket kreditvurdering.

Kontant betaling ved afhentning
Du betaler fakturabeløbet kontant ved afhentning.

6. ejendomsforbehold

Varerne forbliver vores ejendom, indtil fuld betaling er foretaget.

7. transportskader

Hvis varerne leveres med tydelige transportskader, skal du klage over sådanne fejl til leveringsselskabet så hurtigt som muligt og straks kontakte os. Hvis du undlader at indgive en klage eller kontakte os, har det ingen konsekvenser for dine juridiske krav og deres håndhævelse, især dine garantirettigheder. De hjælper os imidlertid med at kunne gøre vores egne krav gældende over for transportøren eller transportforsikringen.

8 Garantier og garantier

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt nedenfor, gælder den lovbestemte lov om ansvar for mangler.
For brugte varer gælder følgende: Hvis manglen opstår efter udløbet af et år fra varens levering, er reklamationsretten for mangler udelukket. Mangler, der opstår inden for et år efter varens levering, kan gøres gældende inden for den lovbestemte forældelsesfrist på to år fra varens levering.
Ovenstående begrænsninger og afkortning af tidsfrister gælder ikke for krav, der er baseret på skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere.
– i tilfælde af skade på liv, legeme eller helbred
– i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse samt svigagtig forsæt
– i tilfælde af tilsidesættelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er en forudsætning for en korrekt opfyldelse af kontrakten, og hvis overholdelse aftalepartneren regelmæssigt kan påberåbe sig (kardinalforpligtelser).
– inden for rammerne af et garantitilsagn, for så vidt som det er aftalt eller
– for så vidt angår åbningen af anvendelsesområdet for produktansvarsloven.
Oplysninger om eventuelle yderligere garantier og deres nøjagtige betingelser kan findes sammen med produktet og på særlige informationssider i webshoppen.

9. ansvar

For krav, der er baseret på skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere, er vi altid ubegrænset ansvarlige
– i tilfælde af skade på liv, legeme eller helbred
– i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom misligholdelse af pligten
– i tilfælde af garantitilsagn, i det omfang det er aftalt, eller
– for så vidt angår åbningen af anvendelsesområdet for produktansvarsloven.
I tilfælde af overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er en forudsætning for en korrekt opfyldelse af kontrakten, og på hvis overholdelse kontrahenten regelmæssigt kan stole (kardinalforpligtelser), som skyldes let uagtsomhed fra vores side, vores juridiske repræsentanter eller vores stedfortrædere, er erstatningsansvaret begrænset til den skade, der kunne forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og hvis indtræden typisk må forventes.
I modsat fald er erstatningskrav udelukket.

10. bilæggelse af tvister

Europa-Kommissionen tilbyder en platform til online tvistbilæggelse (ODR), som du kan finde her. Vi er ikke forpligtet til eller villige til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

11. beskyttelse af mindreårige

Hvis din bestilling indeholder varer, hvis salg er underlagt aldersbegrænsninger, sikrer vi, at kundens alder ikke overskrides ved hjælp af en pålidelig procedure, der omfatter personlig identifikation og alderskontrol.
alderskontrol for at sikre, at bestilleren har nået den krævede minimumsalder. Leveringsagenten udleverer kun varerne efter at have foretaget en alderskontrol og kun til kunden personligt.


Generelle vilkår og betingelser udarbejdet med Trusted Shops Legal Text Editor i samarbejde med Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.