Kära millvänner, vi finns för närvarande tillgängliga för dig dagligen via e-post eller telefon på +49 65979 28203.
Lämna ett meddelande och ditt telefonnummer i brevlådan. Vi besvarar bokningar och förfrågningar via e-post inom 24 timmar. Den historiska vattenkvarnen öppnar igen den 27 mars 2024 efter vinteruppehållet.

AGB

Allmänna villkor

1. tillämpningsområde

Följande villkor gäller för alla beställningar som görs via vår webbutik. Vår webbutik riktar sig uteslutande till konsumenter.

En konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen inte kan hänföras till hans eller hennes kommersiella verksamhet eller självständiga yrkesverksamhet. En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

2. avtalspart, ingående av avtal, rättelsealternativ.

Köpekontraktet har ingåtts med Mariette Spohr GmbH.

Genom att placera produkterna i webbutiken ger vi ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal om dessa produkter. Du kan till att börja med lägga våra produkter i varukorgen utan att det innebär någon skyldighet och korrigera dina uppgifter när som helst innan du skickar din bindande beställning genom att använda de korrigeringshjälpmedel som tillhandahålls och förklaras för detta ändamål i beställningsprocessen. Avtalet ingås när du accepterar erbjudandet om de varor som finns i varukorgen genom att klicka på beställningsknappen. Omedelbart efter att du har skickat beställningen får du en bekräftelse via e-post.

3. avtalsspråk, lagring av avtalstext

Det tillgängliga språket för att ingå avtalet är tyska.

Vi sparar avtalstexten och skickar dig beställningsuppgifterna och våra allmänna villkor i textform. Av säkerhetsskäl är avtalstexten inte längre tillgänglig via Internet.

4. Leveransvillkor.

Fraktkostnader kan tillkomma till de angivna produktpriserna. Du kan läsa mer om eventuella fraktkostnader i erbjudandena.

Du har möjlighet att hämta din beställning hos Mariette Spohr GmbH, Mühlenstraße 1, 54587 Birgel, Tyskland under följande öppettider:Enligt öppettider: www.muehlebirgel.de/oeffnungszeiten/

5. betalning

Följande betalningsmetoder är i allmänhet tillgängliga i vår butik:

Förskottsbetalning
Om du väljer förskottsbetalning ger vi dig våra bankuppgifter i ett separat e-postmeddelande och levererar varorna efter att vi mottagit betalningen.

PayPal, PayPal Express
Under beställningsprocessen kommer du att omdirigeras till PayPal:s webbplats. För att betala fakturabeloppet via PayPal måste du vara registrerad där eller registrera dig först, legitimera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsinstruktionen till oss. När du har gjort beställningen i butiken ber vi PayPal att inleda betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen utförs automatiskt av PayPal omedelbart därefter. Du får ytterligare instruktioner under beställningsprocessen.

Faktura
Du betalar fakturabeloppet efter att ha mottagit varorna och fakturan genom banköverföring till vårt bankkonto. Vi förbehåller oss rätten att erbjuda köp på konto endast efter en godkänd kreditprövning.

Kontant betalning vid uppbörd
Du betalar fakturabeloppet kontant vid inkassering.

6. Förbehåll för äganderätten.

Varorna förblir vår egendom tills full betalning har skett.

7. Transportskador.

Om varorna levereras med uppenbara transportskador ska du klaga på sådana fel hos leveransföretaget så snart som möjligt och kontakta oss omedelbart. Om du inte gör ett klagomål eller kontaktar oss har det inga konsekvenser för dina rättsliga anspråk och deras tillämpning, i synnerhet inte för dina garantirättigheter. De hjälper oss dock att kunna göra egna anspråk mot transportören eller transportförsäkringen.

8 Garantier och garantier

Om inte annat uttryckligen överenskommits nedan ska den lagstadgade lagen om ansvar för fel tillämpas.
När det gäller begagnade varor gäller följande: Om felet uppstår efter ett år från det att varan levererades, är kraven på fel uteslutna. Fel som uppstår inom ett år från varans leverans kan göras gällande inom den lagstadgade preskriptionstiden på två år från varans leverans.
Ovanstående begränsningar och förkortning av tidsfrister gäller inte för krav som baseras på skador som orsakats av oss, våra lagliga representanter eller ställföreträdare.
– Vid skada på liv, lem eller hälsa.
– vid uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosättande av skyldigheter samt vid bedrägligt uppsåt.
– Vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars uppfyllande är en förutsättning för att avtalet ska kunna fullgöras på ett korrekt sätt och vars efterlevnad avtalspartnern regelbundet kan förlita sig på (kardinalförpliktelser).
– inom ramen för ett löfte om garanti, i den mån det har avtalats eller
– i den mån tillämpningsområdet för produktansvarslagen öppnas.
Information om eventuella tilläggsgarantier och deras exakta villkor finns tillsammans med produkten och på särskilda informationssidor i webbutiken.

9. ansvar

För anspråk som grundar sig på skador som orsakats av oss, våra lagliga företrädare eller ställföreträdare ska vi alltid vara ansvariga utan begränsning.
– Vid skada på liv, lem eller hälsa.
– vid uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosättande av skyldigheten
– när det gäller garantiåtaganden, i den utsträckning som överenskommits, eller
– i den mån tillämpningsområdet för produktansvarslagen öppnas.
Vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars uppfyllande är en förutsättning för att avtalet ska kunna genomföras korrekt och på vars iakttagande avtalspartnern regelbundet kan förlita sig (kardinalförpliktelser), på grund av lätt vårdslöshet från vår sida, våra lagliga företrädare eller ställföreträdare, är ansvaret begränsat till den skada som kunde förutses vid tidpunkten för avtalets ingående och vars uppkomst typiskt sett kan förväntas.
I annat fall är skadeståndsanspråk uteslutna.

10. lösning av tvister

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR), som du hittar här. Vi är inte skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.

11. Skydd av minderåriga.

Om din beställning innehåller varor vars försäljning omfattas av åldersbegränsningar kommer vi att se till att kundens ålder inte överskrids genom att använda ett tillförlitligt förfarande som innefattar personlig identitet och ålderskontroll.
Ålderskontroll för att säkerställa att beställaren har uppnått den lägsta åldern. Leverantören överlämnar varorna först efter att en ålderskontroll har utförts och endast till kunden personligen.


Allmänna villkor som skapats med Trusted Shops juridiska textredigerare i samarbete med Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.