Kära millvänner, vi finns för närvarande tillgängliga för dig dagligen via e-post eller telefon på +49 65979 28203.
Lämna ett meddelande och ditt telefonnummer i brevlådan. Vi besvarar bokningar och förfrågningar via e-post inom 24 timmar. Den historiska vattenkvarnen öppnar igen den 27 mars 2024 efter vinteruppehållet.

Dataskydd

Ankündigung
Am 21.05.2024 bleibt die Historische Wassermühle für einen Tag geschlossen. Am 22.05.2024 sind wir wieder wie gewohnt für Euch da.

Den person som ansvarar för databehandlingen är:
Mariette Spohr
Kvarnvägen 1
54587 Birgel
Tyskland
+49 6597/92820
info@moulin.de

Tack för ditt intresse för vår webbutik. Det är mycket viktigt för oss att skydda din integritet. Nedan informerar vi dig i detalj om hanteringen av dina uppgifter.

1. tillgång till data och värdskap

Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna några personuppgifter. Varje gång du besöker en webbplats sparar webbservern endast automatiskt en så kallad serverloggfil, som till exempel innehåller namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för besöket, mängden överförda uppgifter och den begärande leverantören (åtkomstuppgifter) samt dokumenterar besöket.

Dessa åtkomstuppgifter utvärderas endast för att säkerställa att webbplatsen fungerar utan problem och för att förbättra våra tjänster. Detta tjänar syftet med artikel 6.6.1. 1 S. 1 lit. f DSGVO för att skydda våra legitima intressen i en korrekt presentation av vårt erbjudande, som väger tyngre än våra intressen i samband med en intresseavvägning. Alla åtkomstuppgifter raderas senast sju dagar efter det att ditt besök på webbplatsen har avslutats.

Värdtjänster via en tredjepartsleverantör
Som en del av behandlingen för vår räkning tillhandahåller en tredjepartsleverantör hosting- och webbplatsvisningstjänster för vår räkning. Alla uppgifter som samlas in i samband med användningen av denna webbplats eller i de formulär som tillhandahålls för detta ändamål i onlinebutiken enligt beskrivningen nedan behandlas på dess servrar. Behandling på andra servrar sker endast inom de ramar som förklaras här.

Denna tjänsteleverantör finns i ett land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2. insamling och användning av uppgifter för avtalsbehandling, kontakt och öppnande av ett kundkonto.

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt lämnar dem till oss som en del av din beställning eller när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi behöver uppgifterna i dessa fall för att kunna behandla avtalet eller din kontakt och du kan inte skicka beställningen eller kontakten utan att lämna uppgifterna. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter som du lämnat i enlighet med artikel 6.6. 1 S. 1 lit. b DSGVO för behandling av avtal och dina förfrågningar.
Om du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6.6. 1 S. 1 lit. en DSGVO genom att besluta att öppna ett kundkonto, kommer vi att använda dina uppgifter i syfte att öppna ett kundkonto.
Efter avslutad behandling av avtalet eller radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att begränsas för vidare behandling och raderas efter utgången av de lagringstider som gäller enligt skatte- och handelslagstiftningen, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna deklaration. Du kan när som helst radera ditt kundkonto genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan eller via en funktion som tillhandahålls för detta ändamål i kundkontot.

3. dataöverföring

För fullgörandet av avtalet enligt artikel 6.6.1. 1 S. 1 lit. b DSGVO lämnar vi vidare dina uppgifter till det rederi som har fått i uppdrag att leverera, i den mån det är nödvändigt för att leverera de beställda varorna. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du väljer i beställningsprocessen kommer vi att vidarebefordra de betalningsuppgifter som samlats in för detta ändamål till det kreditinstitut som har fått i uppdrag att genomföra betalningen och, i förekommande fall, till betaltjänstleverantörer som vi har fått i uppdrag eller till den valda betaltjänsten. I vissa fall samlar de utvalda betaltjänstleverantörerna också själva in dessa uppgifter om du skapar ett konto hos dem. I det här fallet måste du logga in hos betaltjänstleverantören med dina åtkomstuppgifter under beställningsprocessen. I detta avseende ska sekretesspolicyn för respektive betaltjänstleverantör gälla.

4. nyhetsbrev via e-post

E-postreklam med registrering av nyhetsbrev
Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer vi att använda de uppgifter som krävs för detta ändamål eller som du har lämnat separat för att regelbundet skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.2.1 i vår databas. 1 S. 1 lit. en DSGVO.

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan eller via en länk i nyhetsbrevet. När du har avregistrerat dig kommer vi att radera din e-postadress från mottagarlistan, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till att dina uppgifter används vidare eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

Nyhetsbrevet skickas som en del av behandlingen för vår räkning av en tjänsteleverantör, till vilken vi vidarebefordrar din e-postadress för detta ändamål. Denna tjänsteleverantör finns i ett land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5 Cookies och webbanalys

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner, visa lämpliga produkter eller för marknadsundersökningar använder vi så kallade cookies på olika sidor. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande, som väger tyngre än våra intressen i samband med en intresseavvägning i enlighet med artikel 6.1. 1 S. 1 lit. f GDPR. Cookies är små textfiler som lagras automatiskt på din terminal. Vissa av de cookies vi använder raderas i slutet av webbläsarsessionen, dvs. när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din terminal och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). Du kan se hur länge lagringen pågår i översikten i webbläsarens cookieinställningar. Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och själv bestämma om du vill acceptera dem eller utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig åt i sitt sätt att hantera cookie-inställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn i varje webbläsare, där det förklaras hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer™
Safari™
Krom™
Firefox™
Opera™
Om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys
I den mån du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO använder denna webbplats Google (Universal) Analytics för att analysera webbplatsen. Webbanalystjänsten tillhandahålls av Google Ireland Limited, ett företag som är registrerat och drivs enligt irländsk lag, med säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (www.google.de). Google (Universal) Analytics använder metoder som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen, t.ex. cookies. Den information som samlas in automatiskt om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats förkortas IP-adressen innan den överförs inom EU:s medlemsstater eller till andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från Google. När syftet har upphört och vi inte längre använder Google Analytics kommer de uppgifter som samlats in i detta sammanhang att raderas.

I den mån information överförs till Googles servrar i USA och lagras där är det amerikanska företaget Google LLC certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt intyg kan du se här. På grundval av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en adekvat dataskyddsnivå för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Detta förhindrar insamling av data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och behandling av dessa data av Google.

Som ett alternativ till webbläsarplugin kan du klicka på den här länken för att förhindra att Google Analytics samlar in data på den här webbplatsen i framtiden. I samband med detta placeras en opt-out-cookie på din terminal. Om du raderar dina cookies kommer du att bli ombedd att ge ditt samtycke igen.

6. marknadsföring på nätet

Google Maps
Den här webbplatsen använder Google Maps för att visuellt visa geografisk information. Google Maps är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, ett företag som är bildat och drivs enligt irländsk lag, med säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland(www.google.de). Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen av en optimerad presentation av vårt erbjudande och enkel tillgänglighet till våra platser, som väger tyngre än våra intressen i samband med en intresseavvägning, i enlighet med artikel 6.1. 1 S. 1 lit. f) GDPR.
När Google Maps används överför eller bearbetar Google uppgifter om webbplatsbesökarnas användning av Maps-funktionerna, vilket i synnerhet kan omfatta IP-adresser och lokaliseringsuppgifter. Vi har inget inflytande över denna databehandling.
I den mån information överförs till Googles servrar i USA och lagras där är det amerikanska företaget Google LLC certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt intyg kan du se här. På grundval av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en adekvat dataskyddsnivå för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.
För att avaktivera Google Maps-tjänsten och därmed förhindra att data överförs till Google måste du avaktivera Java Script-funktionen i din webbläsare. I det här fallet kan Google Maps inte användas eller endast användas i begränsad omfattning.
Ytterligare information om Googles databehandling finns i Googles sekretesspolicy. Användarvillkoren för Google Maps innehåller detaljerad information om karttjänsten.
Databehandlingen sker på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvariga personer i enlighet med artikel 26 i DSGVO, som du kan se här.

Google reCAPTCHA
För att skydda mot missbruk av våra webbformulär och mot skräppost använder vi Googles reCAPTCHA-tjänst som en del av vissa formulär på den här webbplatsen. Google reCAPTCHA är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett företag som är registrerat och drivs enligt irländsk lag och har sitt säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (www.google.de). Genom att verifiera en manuell inmatning förhindrar denna tjänst att automatiserad programvara (så kallade bots) utför missbruk på webbplatsen. Detta tjänar syftet med artikel 6.6.1. 1 S. 1 lit. f DSGVO för att skydda våra legitima intressen när det gäller att skydda vår webbplats mot missbruk och för en problemfri presentation av vår närvaro på nätet, vilka är överordnade i samband med en intresseavvägning.

Google reCAPTCHA använder, med hjälp av en kod som är inbäddad på webbplatsen, ett så kallat JavaScript, inom ramen för verifieringen, metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, t.ex. cookies. Den information som samlas in automatiskt om din användning av denna webbplats, inklusive din IP-adress, överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Dessutom utvärderas andra cookies som lagras av Google-tjänster i din webbläsare av Google reCAPTCHA.
Inga personuppgifter läses eller lagras från inmatningsfälten i respektive formulär.

I den mån information överförs till Googles servrar i USA och lagras där är det amerikanska företaget Google LLC certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt intyg kan du se här. På grundval av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Observera att detta kan begränsa funktionaliteten på vår webbplats för din användning.

Du hittar mer information om Googles sekretesspolicy här.

Google Fonts
Skriptkoden "Google Fonts" är integrerad på denna webbplats. Google Fonts är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett företag som är registrerat och drivs enligt irländsk lag och har sitt säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.(www.google.de). Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen av en enhetlig presentation av innehållet på vår webbplats, som väger tyngre än våra intressen i samband med en intresseavvägning i enlighet med artikel 6.1. 1 liter. f) GDPR. I detta sammanhang upprättas en anslutning mellan webbläsaren du använder och Googles servrar. Detta gör det möjligt för Google att veta att vår webbplats har besökts via din IP-adress.
I den mån information överförs till Googles servrar i USA och lagras där är det amerikanska företaget Google LLC certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt intyg kan du se här. På grundval av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en adekvat dataskyddsnivå för företag som är certifierade enligt Privacy Shield. Ytterligare information om Googles databehandling finns i Googles sekretesspolicy.

7. sociala medier

Vår närvaro på Facebook, Twitter, Youtube och Instagram.

Vår närvaro på sociala nätverk och plattformar bidrar till att förbättra den aktiva kommunikationen med våra kunder och intresserade parter. Där ger vi information om våra produkter och pågående specialerbjudanden.
När du besöker våra onlineplatser i sociala medier kan dina uppgifter automatiskt samlas in och lagras för marknadsundersökningar och reklamändamål. Med hjälp av pseudonymer skapas så kallade användningsprofiler av dessa uppgifter. Dessa kan till exempel användas för att visa annonser inom och utanför plattformarna som förmodligen motsvarar dina intressen. Cookies används i allmänhet på din terminal för detta ändamål. Dessa cookies lagrar besökarnas beteende och användarnas intressen. Detta tjänar enligt följande Artikel 6.1 1 liter. f. DSGVO för att skydda våra legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande och effektiv kommunikation med kunder och intresserade parter, som råder inom ramen för en intresseavvägning. Om du ombeds av respektive operatör av en plattform för sociala medier att ge ditt samtycke till databehandlingen, t.ex. med hjälp av en kryssruta, är den rättsliga grunden för databehandlingen artikel 6.1.1. 1 liter. en GDPR.
Om de ovannämnda sociala medierna har sitt huvudkontor i USA gäller följande: För USA finns det ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen. Detta går tillbaka till EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat för respektive företag kan du se här.
Detaljerad information om leverantörernas behandling och användning av uppgifter på deras webbplatser, liksom ett kontaktalternativ och dina rättigheter och inställningsalternativ i detta avseende för att skydda din integritet, särskilt opt-out-alternativ, finns i leverantörernas dataskyddsmeddelanden med länkar nedan. Om du fortfarande behöver hjälp kan du kontakta oss.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Databehandlingen sker på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvariga personer i enlighet med artikel 26 i DSGVO, som du kan se här.
Ytterligare information om databehandling i samband med besök på en Facebook-fansida (information om Insights-data) finns här.

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Möjlighet att göra invändningar (opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de

Twitter: https: //twitter.com/personalization

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

8. kontaktalternativ och dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

 • I enlighet med artikel 15 i DSGVO har du rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den omfattning som anges där;
 • I enlighet med artikel 16 i DSGVO har du rätt att utan dröjsmål begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagrats av oss;
 • I enlighet med artikel 17 i DSGVO har du rätt att begära att dina personuppgifter som vi har lagrat ska raderas, såvida det inte är förbjudet att fortsätta behandla dina personuppgifter.
  • att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
  • för att uppfylla en rättslig förpliktelse;
  • av hänsyn till allmänintresset, eller
  • är nödvändigt för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • i enlighet med artikel 18 i DSGVO, rätten att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, i den mån som
  • du bestrider uppgifternas riktighet;
  • Behandlingen är olaglig men du motsätter dig att den raderas;
  • vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
  • du har motsatt dig behandlingen i enlighet med artikel 21 i DSGVO;
 • i enlighet med artikel 20 i DSGVO, rätten att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig;
 • rätten att klaga till en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 77 i DSGVO. I regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostadsort eller arbetsplats eller vårt företags huvudkontor för detta ändamål.

Om du har några frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, om du vill ha information, korrigering, begränsning eller radering av uppgifter eller om du vill återkalla ett lämnat samtycke eller invända mot en viss användning av uppgifter, vänligen kontakta oss direkt via kontaktuppgifterna i vår impressum.

Rätt till invändningar
I den mån vi behandlar personuppgifter enligt ovan för att skydda våra legitima intressen, som är viktigare i samband med en intresseavvägning, kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen sker för direktmarknadsföring kan du utöva denna rätt när som helst enligt beskrivningen ovan. Om behandlingen sker för andra ändamål har du endast rätt att göra invändningar av skäl som rör din särskilda situation.

När du har utövat din rätt att invända kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.


Integritetspolicy skapad med Trusted Shops juridiska textredigerare i samarbete med Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.