Beste molenvrienden, we zijn momenteel dagelijks bereikbaar per e-mail of telefonisch op +49 65979 28203.
Laat een bericht en je telefoonnummer achter op de mailbox. We beantwoorden boekingen en vragen per e-mail binnen 24 uur. De historische watermolen heropent op 27 maart 2024 na de winterstop.

Voorwaarden

Servicevoorwaarden

1. Toepassingsgebied

Op alle bestellingen via onze webshop zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.

2. Contractpartner, contractsluiting, correctiemogelijkheden

Het koopcontract wordt afgesloten met Mariette Spohr GmbH.

Door de producten in de onlineshop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om een overeenkomst voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt met behulp van de correctiehulpmiddelen die worden verstrekt en uitgelegd in het bestelproces. Het contract komt tot stand wanneer u op de bestelknop klikt om het aanbod voor de goederen in de winkelwagen te accepteren. Direct na het plaatsen van de bestelling ontvangt u opnieuw een bevestiging per e-mail.

3. Contracttaal, contracttekstopslag

De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is Duits.

We slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet meer toegankelijk op internet.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen er ook verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer gedetailleerde bepalingen over eventuele gemaakte verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.

In principe heeft u de mogelijkheid om af te halen bij Mariette Spohr GmbH, Mühlenstraße 1, 54587 Birgel, Duitsland tijdens de volgende openingstijden: Volgens openingstijden: www.muehlebirgel.de/oeffnungszeiten/

5. Betaling

De volgende betaalmethoden zijn over het algemeen beschikbaar in onze winkel:

Betaling vooraf
Als u vooraf de betaalmethode kiest, geven we u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren we de goederen na ontvangst van de betaling.

PayPal, PayPal Express
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u zich daar registreren of eerst registreren, legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel vragen we PayPal om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. Tijdens het bestelproces krijg je meer informatie.

factuur
U betaalt het factuurbedrag na ontvangst van de goederen en de factuur door overmaking op onze bankrekening. Wij behouden ons het recht voor om alleen na een succesvolle kredietcontrole aankopen op rekening aan te bieden.

Contant bij afhalen
U betaalt het factuurbedrag contant bij afhalen.

6. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.

7. Transportschade

Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het niet indienen van een klacht of het niet contacteren van u heeft geen gevolgen voor uw rechtsvorderingen en de handhaving ervan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

8. Garanties en garanties

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken.
Voor gebruikte goederen geldt: indien het defect een jaar na levering van de goederen optreedt, zijn claims voor gebreken uitgesloten. Gebreken die binnen een jaar na levering van de goederen optreden, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar vanaf levering van de goederen worden ingediend.
De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen zijn niet van toepassing op claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten
• bij letsel aan leven, ledematen of gezondheid
• in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim evenals kwaadwilligheid
• in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en naleving waarop de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
• als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
• voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid is opengesteld.
Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun precieze voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina’s in de online shop.

9. Aansprakelijkheid

Wij zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten
• bij letsel aan leven, ledematen of gezondheid
• in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
• bij garantietoezeggingen, indien overeengekomen, of
• voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid is opengesteld.
In het geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op wiens nakoming de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door lichte nalatigheid van onze kant, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is het bedrag van de aansprakelijkheid voorzienbaar op het moment dat het contract werd gesloten. Schade beperkt, waarvan het optreden doorgaans kan worden verwacht.
Bovendien zijn schadeclaims uitgesloten.

10. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u hier kunt vinden. We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

11. Bescherming van minderjarigen

Als uw bestelling goederen bevat waarvan de verkoop onderhevig is aan leeftijdsbeperkingen, gebruiken we een betrouwbaar proces dat persoonlijke identiteit en informatie omvat
Leeftijdscontrole zorgt ervoor dat de klant de vereiste minimumleeftijd heeft bereikt. De bezorger overhandigt de goederen pas na de leeftijdscontrole en alleen aan de klant persoonlijk.


Algemene voorwaarden opgesteld met de juridische schrijver van Trusted Shops in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte .